Δωρεάν Αξιολόγηση Linkedin profile και βιογραφικού στο Spoudase Festival

Οι εξειδικευμένοι Career Managment Specialists της Career In Progress συμμετέχουν στο 2ο Spoudase Festival

Η Career In Progress αποτελεί την εφαρμογή μιας συνέχειας ιδεών για ποιοτικές λύσεις ως απάντηση στις επαγγελματικές αναζητήσεις των ανθρώπων. Ο χαρακτήρας της είναι πρωτίστως ανθρωποκεντρικός, με έμφαση στην ανθρώπινη υπόσταση που επεκτείνεται φυσικά στην επαγγελματική διεργασία. Μέσα από μια πληθώρα δραστηριοτήτων σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε στους επισκέπτες μας τις συνθήκες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν με ρεαλισμό και αυτοπεποίθηση την δύσκολη οικονομική συνθήκη που υφίσταται η κοινωνία μας.

Πρωταρχική αποστολή της Career In Progress είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης και η μετάδοση της γνώσης του αντικειμένου στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Συγκεκριμένα, στους άξονες της αναζήτησης εργασίας, του επαγγελματικού προσανατολισμού και των υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης. Με τις δράσεις αυτές, στοχεύει στην ικανοποίηση των ανθρώπων που έρχονται σε εμάς παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και στην επαύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης υποστήριξης, χτίζοντας μια ειλικρινή και παραγωγική σχέση.

Δείτε παρακάτω τι θα παρέχουν στους επισκέπτες του Φεστιβάλ ΔΩΡΕΑΝ:

- Αξιολόγηση Βιογραφικών Σημειωμάτων για τους υποψηφίους, είτε αυτά αφορούν την μελλοντική εργασία είτε την εισαγωγή υποψηφίων σε κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

- Αξιολόγηση LinkedIn Profile, προκειμένου οι επισκέπτες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ορθό τρόπο το σημαντικότερο διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης εργασίας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ*

1. Δήλωσε συμμετοχή στο event εδώ

2. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου εδώ

3. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σου εδώ για την είσοδό σου στο Φεστιβάλ

*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας