Εσύ θα προσλάμβανες τον εαυτό σου: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Live

Δωρεάν Σεμινάριο από το Hellenic American College

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Hellenic American College στο Spoudase Festival , θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε ένα κορυφαίο διαδραστικό σεμινάριο που σίγουρα θα αποτελέσει εφόδιο για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Η διαδραστική ομιλία Εσύ θα προσλάμβανες τον εαυτό σου: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Live αποτελείται από δύο μέρη. Στο Μέρος Ι, εστιάζουμε σε βασικές αρχές διαχείρισης σταδιοδρομίας και τις απαιτήσεις των εργοδοτών για τους νέους απόφοιτους και νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά, συζητάμε τα στάδια της αυτογνωσίας και προετοιμασίας, έρευνας και ενημέρωσης, ανάπτυξης ικανοτήτων και λήψης απόφασης. Στο Μέρος ΙΙ, γίνεται Συμβουλευτική Live και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις σε σχέση με θέματα που τους απασχολούν για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Ομιλήτρια:

Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα, Διευθύντρια
Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας, Hellenic American College


Η Είσοδος στο Festival είναι Δωρεάν αλλά η εγγραφή απαραίτητη

Βήματα:

1) Συμμετοχή στο Facebook Event του Spoudase Festival  και κοινοποίησή του (Going, Attend, Θα πάω + Share, Κοινοποίηση) 

2) Δηλώστε συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα, για το σεμινάριο του Hellenic American College