Αίθουδα Δ10

Στο υπόγειο της Δ10 θα πραγματοποιούνται Ψυχομετρικά Τεστ, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και συμβουλές για το Μηχανογραφικό