Εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας

23|6 16:30 - 17:30
Αίθουσα Δ10
Σεμινάρια

Σεμιναριακή ομιλία από τον εκπαιδευτικό Κυριάκο Περιμένη σχετικά με τα Εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας

Κυριάκος Περιμένης
Εκπαιδευτικός
Πισω στο προγραμμα