Εσύ θα προσλάμβανες τον εαυτό σου: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Live

22|6 16:00 - 16:45
INNOVATHENS
Workshop

Η διαδραστική ομιλία "Εσύ θα προσλάμβανες τον εαυτό σου: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Live" αποτελείται από δύο μέρη.

Στο Μέρος Ι, εστιάζουμε σε βασικές αρχές διαχείρισης σταδιοδρομίας και τις απαιτήσεις των εργοδοτών για τους νέους απόφοιτους και νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά, συζητάμε τα στάδια της αυτογνωσίας και προετοιμασίας, έρευνας και ενημέρωσης, ανάπτυξης ικανοτήτων και λήψης απόφασης.

Στο Μέρος ΙΙ, γίνεται Συμβουλευτική Live και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις σε σχέση με θέματα που τους απασχολούν για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Σοφία Πρωτόπαπα
Διευθύντρια - Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας ,του Hellenic American College

Η Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα είναι Διευθύντρια του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας του Hellenic American College και πιστοποιημένη Global Career Development Facilitator (GCDF). 

Η έρευνά της εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, ταλέντων και δυνατών σημείων φοιτητών, αποφοίτων και νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, θέματα στα οποία κάνει συμβουλευτική, δίνει διαλέξεις και υλοποιεί εργαστήρια. Επίσης, υλοποιεί εργαστήρια σε εταιρείες με στόχο την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων “Συναισθηματική Ευημερία- Συναισθηματική Χρεωκοπία: Η μία η άλλη όψη”, Εκδόσεις Πληθώρα, 2015 και “Eudaimonia as a way of lifeA conversation withAristotle inspired by the Nicomachean Ethics, Αυτοέκδοση, 2016.

 

Πισω στο προγραμμα