Εξ Αποστάσεως Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

23|6 12:00 - 12:45
Αίθουσα Δ10
Ομιλίες

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο παιδαγωγικό μοντέλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Προσφέρει πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, οι οποίοι μέχρι τώρα, λόγω γεωγραφικών, επαγγελματικών, οικογενειακών ή άλλων περιορισμών δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δια ζώσης κάποιο πρόγραμμα σπουδών. Με αυτό τον τρόπο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας για μάθηση και προωθεί ίσες ευκαιρίες σε θέματα εκπαίδευσης, μέσω των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ

Έλενα Αργυρίδου
Σύμβουλος Εισδοχής Εξ Αποστάσεως Μονάδας, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Χριστίνα Γερολέμου
Σύμβουλος Εισδοχής Ευρωπαϊκoύ Πανεπιστημίου Κύπρου
Πισω στο προγραμμα