Έξυπνο σπίτι, εκτυπώσεις αντικειμένων με CNC και 3D εκτυπωτή

19|5 09:00 - 10:44
Stage (Συναυλιακός χώρος)
Εκθέματα

Τρισδιάστατο εκτυπωτής με συνοδεία ηλεκτρονικού υπολογιστή για την επίδειξη και δημιουργία τρισδιάστατων κομματιών.

Τα σχέδια που μπορεί να είναι από μηχανολογικά μέχρι αντικείμενα καθημερινής χρήσης θα σχεδιάζονται στον υπολογιστή και στην συνέχεια θα τυπώνονται με την βοήθεια του τρισδιάστατου εκτυπωτή 

Δημιουργία , σε μηχάνημα CNC, αντικειμένων που είναι εκ περιστροφής συμμετρικά ( π.χ. κηροπήγια ή πιονια σκακιού).

Στα CNC  γίνονται αυτοματοποιημένες εργασίες που παλαιότερα τις κάναμε σε εργαλειομηχανές. Συνδέεται η μηχανή CNC με τον υπολογιστή. Σχεδιάζουμε στο πρόγραμμα ή εισάγουμε έτοιμα σχέδια τα οποία στην συνέχεια μορφοποιούνται
σου στέλνω δύο φωτογραφίες.

 

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
Πισω στο προγραμμα