Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια ως χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα

19|5 10:30 - 11:00
INNOVATHENS
Ομιλίες

Η Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου είναι καθηγήτρια παιδαγωγικής και πρόεδρος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του τμήματος ΦΠΨ, θα πραγματοποιησει σεμιναριακή ομιλία που αφορά ιδιαίτερα όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Με κεντρικό θέμα "Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια ως χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα"

Δηλώστε συμμετοχή εδώ (θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας)

 

Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου
Καθηγήτρια Παιδαγωγικής και πρόεδρος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Η Μαρία Φουντοπούλου είναι καθηγήτρια παιδαγωγικής και πρόεδρος του τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Σπούδασε Κλασσική Φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University Catholique de Louvain-La-Neuve.

 

Τα επιστημονικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο της Μ. Φουντοπούλου αφορά στο χώρο της μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας. Αντιπροσωπευτικές εργασίες και δρα στηριότητές της είναι:
Α) Σε συγγραφικό επίπεδο:
1) Μάθηση και ∆ιδασκαλία, Βασικές αρχές της μάθησης και η διδακτική αξιοποίησή τους στα γλωσσικά μαθήματα, τ. Α ́, ΣυνειρμικήΨυχολογία, Καστανιώτης 2001.
2) Γλωσσική επάρκεια.Θεωρία και Πράξη (συλλογικό έργο), Γρηγόρη 2009. 3) Ομηρικά Έπη (λογισμικό για τη διδασκαλία των Ομηρικών Επών στην Α ́ και Β ́ Γυμνασίου), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2007.

Β)

Σε ερευνητικό επίπεδο:

1) Η γλωσσική επάρκεια των μαθητών της Β ́/βάθμιας Εκπαίδευσης (έρευνα δημοσιευμένη). 2) Στάσεις και απόψεις φιλολόγων για τη διδασκαλία του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση (έρευνα σε εξέλιξη).

Πισω στο προγραμμα