Η σημασία των εναλλακτικών τρόπων εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες

23|6 14:00 - 14:45
Αίθουσα Δ10
Ομιλίες

Όλο και πιο έντονα, τα τελευταία χρόνια, οι έρευνες στον τομέα της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, δείχνουν την σχέση ανάμεσα στις έξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες, τις διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, την αποτελεσματικότητα στη μάθηση και τα μαθησιακά αποτελέσματα, δεδομένου ότι αποτελεί εκπαιδευτική πρακτική που εμπίπτει στις νέες μορφές της μετασχηματίζουσας μάθησης, που συνδυάζει τη βιωματική μάθηση με την κριτική σκέψη και την κριτική ικανότητα. Τυπικά, οι έρευνες δείχνουν ότι η προσέγγιση αυτή στην εκπαίδευση εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στις ατομικές διαφορές και την ακαδημαϊκή επίτευξη στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι έξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση του φοιτητή, όπου με τη σειρά της θα ενθαρρύνει τη βαθιά μάθηση, ακόμα και αν, τελικά, οι έρευνες είναι αρκετά περιορισμένες για να μας δώσουν ξεκάθαρη εικόνα για την σχέση αυτή.

 

Το νόημα των έξω-ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων περιστρέφεται γύρω από τα διαφορετικά της χαρακτηριστικά αλλά και στοιχεία. Επικεντρώνονται περισσότερο στα γνωστικά στοιχεία της μάθησης, και με αυτόν τον τρόπο βοηθούν στην διανοητική ανάπτυξη του φοιτητή. Μερικές από τις ουσιαστικές απολαβές των έξω-ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων είναι ότι ενδυναμώνουν το νόημα της εκπαίδευσης αλλά και, εν γένει, της μάθησης, η δημιουργικότητα, ο ενθουσιασμός, η ακαδημαϊκή αριστεία και η επίτευξη της μαθησιακής ποιότητας.  Ο εμπλουτισμός της εκπαίδευσης μέσω έξω-ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων βοηθά γενικά στην εξέλιξη της προσωπικότητας, βοηθούν στο αξιακό σύστημα, ενώ συνάμα ικανοποιούνται και πολλές ψυχολογικές ανάγκες των συμμετεχόντων φοιτητών, και αποτελούν την πλατφόρμα για την απορρόφηση πολιτισμικών, αισθητικών, κοινωνικών αξιών ανάμεσα στους φοιτητές.

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Aegean College έχει προσαρμόσει στο τυπικό curriculum των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία, μια σειρά από εξώ-ακαδημαϊκές δραστηριότητες, σκοπός των οποίων είναι να εμπλακούν οι φοιτητές στη παραγωγή αλλά και την δόμηση της γνώσης, προάγοντας τόσο την επιστημονική τους κατάρτιση όσο και την αυτοπεποίθησή τους. Οι εξώ-ακαδημαϊκές δραστηριότητες αυτές είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να είναι σε συμφωνία με μαθησιακούς στόχους και αποτελέσματα, και είναι οργανωμένες με τέτοιον τρόποι που να προάγεται η συνεργατικότητα, το ακαδημαϊκό και επιστημονικό πνεύμα αλλά και η ανάπτυξη ατομικών ψυχοσυναισθηματικών ικανοτήτων.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ

Κυριακή Θεοδόση-Πολυμέρη
Ψυχολόγος

Η Θεοδόση-Πολυμέρη Κυριακή είναι Ψυχολόγος, με ειδίκευση στις Παρεμβάσεις στην Ψυχική Υγεία και την Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), πιστοποιημένη Ψυχολόγος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ψυχολόγων (EFPΑ), και έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EMDR Hellasγια 4 χρόνια.

Διατελεί Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Τμήματος Ψυχολογίας του Aegean College, όπου στο πλαίσιο ανάπτυξης των φοιτητών του Τμήματος, συντονίζει μια σειρά από Λέσχες, με στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας και την εμπλοκή των φοιτητών στην δόμηση της γνώσης.

 

Πισω στο προγραμμα