Καινοτόμες προσεγγίσεις στον πολιτισμό

22|6 17:00 - 17:45
INNOVATHENS
Ομιλίες

Καινοτόμες Προσεγγίσεις από το Παρελθόν και τον Πολιτισμό

Η μελέτη των υλικών καταλοίπων (Πολιτισμικά Υλικά) και τέχνεργων των πολιτισμών του παρελθόντος, μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες ώστε  να καταλάβουμε τις καθημερινές πρακτικές των παλαιών κοινωνιών, αλλά και να τεκμηριώσουμε τα τεχνολογικά τους επιτεύγματα οδηγώντας σε προσεγγίσεις επανάχρησης από την σύγχρονη βιομηχανία. Έτσι, η τεχνολογική μελέτη του πλούσιου παρελθόντος συνθέτει τον χώρο που αποκαλείται Πολιτιστική Βιομηχανία και παράλληλα συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τις απόλυτες χρονολογήσεις ιστορικών μνημείων που κατάφεραν να αποκαλύψουν την ακριβή ηλικία κατασκευής τους ενώ παράλληλα θα δοθούν παραδείγματα καινοτόμων εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας για ητν προαγωγή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ

Νικόλαος Ζαχαριάς
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο Νίκος Ζαχαριάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αιτωλικό και σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο. Παρακολούθησε και ολοκλήρωσε κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος του οποίου υπήρξε υπότροφος και το 2000 έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από το Ε.Μ.Π.

Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο της Βόννης (2000-2002) και στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (2002-2009) από το οποίο παραιτήθηκε κατόπιν της εκλογής του στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Απότο 2010 διευθύνει το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, από το 2015 το αγγλόφωνο μεταπτυχιακό Cultural Heritage Materials and TechnologiesCultTech- και από το 2015 είναι Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Ειδικεύεται στις αναλύσεις αρχαιολογικών υλικών και τέχνεργων με στόχο τον χαρακτηρισμό και εντοπισμό της προέλευσής τους, στις απόλυτες χρονολογήσεις, στην ανασύνθεση του παλαιοπεριβάλλοντος και στην χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την Πολιτισμική κληρονομιά. 

Έχει δημοσιεύσει 145 εργασίες, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων, με 535 ετεροαναφορές και δείκτη απήχησης h=14.

Πισω στο προγραμμα