Μετρήσεις και εφαρμογές φωτισμού: Προσεγγίζοντας το ευρύ εκπαιδευτικό αντικείμενο

20|5 11:00 - 12:00
Αίθουσα Δ9 (Αποθήκη)
Workshop

Στο συγκεκριμένο workshop θα τονισθεί η αναγκαιότητα σπουδών σε ένα πρόγραμμα σχεδιασμού φωτισμού μέσω των εφαρμογών του και τη διαδικασία των μετρήσεων. Οι εφαρμογές φωτισμού θα παρουσιαστούν με κατάλληλες διαφάνειες και θα προβάλλονται συνεχώς με τη βοήθεια του προβολικού. Στις διαφάνειες θα υπάρχει σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών και εξηγήσεις στους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον θα υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για μετρήσεις φωτομετρικών μεγεθών και με τη βοήθεια των 2 ειδικών φωτισμού θα τραβήξει το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων παρουσιάζοντας τα όργανα και προτρέποντας τους με καθοδήγηση να τα χρησιμοποιήσουν.”

Κατερίνα Σκάλκου
Καθηγήτρια-Σύμβουλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Λάμπρος Δούλος
Καθηγητής-Σύμβουλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Πισω στο προγραμμα