Οφέλη εξωσχολικών δραστηριοτήτων

23|6 16:00 - 16:45
INNOVATHENS
Ομιλίες

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στα πλαίσια του κανονικού προγράμματος σπουδών.

Στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι απλά δραστηριότητες αναψυχής, αλλά απαιτούν δέσμευση και πρωτοβουλία όπως η δημιουργία μιας φοιτητικής εφημερίδας, η συμμετοχή σε πειράματα αυτοματισμού και ρομποτικής, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας όπως startupweekends, hackathons, κλπ.

Υπάρχουν πολλαπλά οφέλη από τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά και σημεία που χρειάζονται προσοχή τα οποία εξετάζουμε σ’ αυτή την παρουσίαση.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ

Γιώργος Προκοπάκης
Head of Computer Science Programs, New York College
Πισω στο προγραμμα