Πανεπιστήμιο Αιγαίου «Καινοτομία και δράσεις επιχειρηματικότητας»

20|5 13:30 - 14:30
INNOVATHENS
Ομιλίες

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  βρίσκεται σήμερα στην κορυφή των αξιολογημένων από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, Ελληνικών ΑΕΙ. Με πάνω από 18.000 φοιτητικό δυναμικό στα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά του προγράμματα  το οποίο παρακολουθεί δυναμικά, καινοτόμα αλλά και παραδοσιακά αντικείμενα σπουδών, με πολλές εκατοντάδες   καθηγητικό και ερευνητικό δυναμικό και έμπειρα  διοικητικά στελέχη, είναι ένα από τα λίγα ΑΕΙ της χώρας με τόσο σημαντικές επιτυχίες διεθνούς αναγνώρισης στα τελευταία χρόνια: Από αυτό το ακαδημαϊκό έτος  βρίσκεται στη θέση 300 – 400 με βάση την  κατάταξη  Times Higher Education (για τις ανθρωπιστικές επιστήμες) και 600 – 800 συνολικά, ανάμεσα στα δεκάδες χιλιάδες πανεπιστημίων στον κόσμο, ενώ επί σειρά ετών βρίσκεται στις διεθνείς κατατάξεις στο καλύτερο 5% των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων παγκόσμια.

Η εκδήλωση στο spoudase festival θα δώσει μία συνολική εικόνα Τμημάτων και προπτυχιακών / μεταπτυχιακών προγραμμάτων που λειτουργούν στα έξι νησιά (από τη Λήμνο, τη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Σύρο μέχρι και Ρόδο). Θα παρουσιαστούν οι μοναδικές  εμπειρίες από την ακαδημαϊκή  ζωή σε ένα από τα ωραιότερα νησιωτικά περιβάλλοντα της Ευρώπη, οι σύγχρονες Φοιτητικές Εστίες και οι δυνατότητες υποστήριξης των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Στη συνέχεια, η εκδήλωση θα εστιάσει στις δυνατότητες σπουδών, στις νέες εκπαιδευτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες του πανεπιστημίου με αιχμή τα προγράμματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας κάθε μορφής που αναπτύσσονται στα διάφορα νησιά του. Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος οι υπεύθυνοι πολλών από τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια οριζόντιων ή εξειδικευμένων προγραμμάτων αλλά και νέες επιχειρήσεις αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τέλος στον διάλογο, θα δοθεί η ευκαιρία για απαντήσεις σε όσα ερωτήματα θέσει το ακροατήριο για γενικά ή ειδικά ζητήματα στην προοπτική των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Γιάννης Χαραλαμπίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ιδρυματικός Υπεύθυνος, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

O Γιάννης Χαραλαμπίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παράλληλα, είναι Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου σχεδιάζει και διοικεί δράσεις για τη νεανική επιχειρηματικότητα, και Διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου συντονίζει την υλοποίηση καινοτομικών έργων εκσυγχρονισμού του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Έχει περισσότερα από 20 έτη εμπειρία στη σχεδίαση, υλοποίηση, διοίκηση και εφαρμογή σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων ως Υπεύθυνος Έργων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχει εργαστεί για 8 έτη ως Διευθυντικό Στέλεχος του ομίλου SingularLogic, όπου διοίκησε την ανάπτυξη προϊόντων και την επέκταση της εταιρείας σε Ελλάδα, Ανατολική Ευρώπη, Ινδία και ΗΠΑ. Για 7 έτη έχει υπάρξει βασικό στέλεχος του Ελληνικού Κέντρου Διαλειτουργικότητας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Έχει δημοσιεύσει 10 βιβλία και περισσότερες από 200 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ συμμετέχει ενεργά σε επιτροπές προτυποποίησης και επιστημονικά όργανα. Το 2016 έχει διακριθεί ως ο 8ος πιο σημαντικός συγγραφέας - ερευνητής σε παγκόσμιο επίπεδο και πρώτος από την Ελλάδα στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανάμεσα σε 9500 ακαδημαϊκούς, με βάση το μέγεθος του δημοσιευμένου έργου σε διακεκριμένα περιοδικά, συνέδρια και βιβλία, μετά από έρευνα του Washington University / ΗΠΑ. Έχει τιμηθεί τρεις φορές με το πρώτο βραβείο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης IFIP eGOV (2008, 2012, 2016), με το πρώτο βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό OMG / Business Process Modelling (2009), και με το 2ο βραβείο στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό European eGovernment Awards (2009). 

Πισω στο προγραμμα