Σπουδάζοντας τον Τουρισμό στην Κέρκυρα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

22|6 13:25 - 13:45
Αίθουσα Δ10
Ομιλίες

Το Τμήμα Τουρισμού αποτελεί νεοσύστατο τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου με έναρξη ακαδημαϊκής λειτουργίας το έτος 2019-20. Έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης και την κατάρτιση επιστημόνων και στελεχών στον κλάδο του Τουρισμού εντός ενός διεπιστημονικού πλαισίου. Συνδυάζει:

  • θεμελιώδεις γνώσεις στρατηγικής, διοίκησης, οικονομίας, και μάρκετινγκ,

  • χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, όπως είναι οι εικονικοί κόσμοι, οι ψηφιακές πλατφόρμες και η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, 

  • μελέτη και προβολή πολιτισμού και γενικότερα της δημιουργικής οικονομίας ως βασικό μοχλό τουριστικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρισμού έχει καταρτιστεί στηριζόμενο σε προγράμματα σπουδών των κορυφαίων ακαδημαϊκών τμημάτων τουρισμού διεθνώς, έχοντας ωστόσο προσαρμοστεί στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της ελληνικής τουριστικής αγοράς. Το Τμήμα δίνει έμφαση στη διασύνδεση των φοιτητών με την τοπική και εγχώρια τουριστική αγορά. Για το λόγο αυτό, έχει στοχεύσει στην ανάπτυξη νέων και την αξιοποίηση υπαρχόντων δεσμών συνεργασίας με τουριστικές επιχειρήσεις και πολιτιστικούς φορείς της ελληνικής επικράτειας. 

Το Τμήμα θα δεχθεί τους πρώτους του φοιτητές το Σεπτέμβρη του 2019. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού
Τηλ.: +30 26610-87863, +30 26610-87662
email: [email protected], URL: http://tourism.ionio.gr

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ

Αδαμαντία Πατέλη
Πρόεδρος Τμήματος Τουρισμού Ιονίου Πανεπιστημίου

Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακού διπλώματος του University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) και διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πισω στο προγραμμα