Αίθουσα Δ10

Στο υπόγειο της Δ10 θα πραγματοποιούνται ομιλίες & Workshops, Παιδαγωγικής Θεματολογίας