Αίθουσα Δ12

Στην αίθουσα Δ12 θα βρίσκονται Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, τα Κολέγια, καθώς και Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Στην πίσως μεριά της αίθουσας θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ ψυχοεμετρικά Τεστ, επαγγελματικός προσανατολισμός, και συμβουλές για το Μηχανογραφικό και το Βιογραφικό, συνεδρίες ατομικές για διαχείριση άγχους!