Νέοι Φούρνοι (Δ7)

Στην αίθουσα Νέοι Φούρνοι (Δ7) οι επισκέπτες του Spoudase Festival θα γνωρίσουν εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των Δημόσιων Πανεπιστημίων καθώς και θα μπορούν να πραγματοποιήσουν από ειδικούς συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού δωρεάν αξιολόγηση βιογραφικού και αξιολόγηση προφιλ Linkedin