Μεταπτυχιακά του τμήματος Γεωλογίας του ΕΚΠΑ στο Spoudase Festival

Ενημερωθείτε για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος στο Spoudase Festival

Στο Spoudase Festival 2019 συμμετέχουν 2 κορυφαία Μεταπτυχιακά Προγράμματα του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Κατά την διάρκεια του φεστιβάλ θα έχετε την δυνατότητα να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τους καθηγητές των μεταπτυχιακών προγραμάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων,

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.
  Για τη βέλτιστη απόδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία διακρίνονται τρεις (3) Ειδικεύσεις σπουδών:

  Ειδίκευση 1: Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
  Ειδίκευση 2:Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  Ειδίκευση 3:Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση

  Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό
   

 2. Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

  Η σύγχρονη εποχή εμφανίζει ραγδαία οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, ραγδαία αύξηση και μετακινήσεις πληθυσμών και προϊούσα αστικοποίηση, συνθήκες οι οποίες συνεπάγονται αυξημένες ανάγκες για πρώτες ύλες και ενεργειακούς πόρους, αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα, γενική περιβαλλοντική επιβάρυνση και αυξημένη έκθεση σε φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους.

  Οι Γεωεπιστήμες καλούνται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν από τις αυξημένες ανάγκες και δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας ότι η κατανόησή τους, αλλά και η κατά το δυνατό διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, απαιτεί ευρεία επιστημονική αντίληψη και ευρύ συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων.

  Το ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» αποσκοπεί στην κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων παραγωγής εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα μπορεί επιτυχώς να αντεπεξέλθει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που ανακύπτουν σε κάθε σύγχρονο τομέα δραστηριότητας και αφορά στις Γεωεπιστήμες και στο περιβάλλον.

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό


   

Η συμμετοχή στην έκθεση είναι Δωρεάν αλλά η εγγραφή απαραίτητη

Για να κάνετε την εγγραφή σας ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Συμμετοχή στο Facebook Event του Spoudase Festival  και κοινοποίησή του (Going, Attend, Θα πάω + Share, Κοινοποίηση) 

 2. Follow στην σελίδα του Instagram

 3. Σχόλιο κάτω από αυτό το POST me tag δύο φίλων σας  και κοινοποίησή του

 4. Kάνε εγγραφή στην φόρμα συμμετοχής 

 5. Για να ισχύσει η συμμετοχή σας, θα πρέπει πλην των παραπάνω βημάτων να παρευρεθείτε στο Festival