Μία Πλήρη και μερική υποτροφία για το ΠΜΣ  "Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες & Εκπαίδευση"

Δηλώστε συμμετοχή και κερδίστε υποτροφίες

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστήμων, της Σχολής επιστημών Υγείας και Πρόνοας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμμετέχει στο 2ο Spoudase Festival.

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε πως το Spoudase Festival τελεί υπό την αιγίδα της Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υποργείου Παιδείας , αλλά και υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστήμων είναι η παροχή́ υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών τμημάτων του εξωτερικού,ύστερα από πρόσφατες έρευνες σε κάθε γνωστικό αντικείμενο των νέων κατευθύνσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Το Τμήμα θεραπεύει γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου και διαρκώς εξελισσόμενου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών και των Εφαρμογών τους.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα και Υποτροφίες αποκλειστικά στους επισκέπτες του Spoudase Festival

Στο τμήμα λειτουργούν και 2 Υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τα οποία θα παρευρίσκονται στο 2ο Spoudase Festival:

1) Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση --> Προσφέρει μια ΟΛΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

2) Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες & Εκπαίδευση--> Προσφέρει μια ΟΛΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ και μια ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

α) Εγγραφή στην σελίδα Registration του Spoudase Festival
β) Παρουσία στο Festival και στο περίπτερο του Τμήματος (αίθουσα Δ7)