Όλα τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ στο Spoudase Festival

Το ΕΑΠ συμμετέχει και φέτος με όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του προγράμματα στο Spoudase Festival.

Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του ΕΑΠ εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

Στο Spoudase Festival θα μπορείτε να ενημερωθείτε για το σύνολο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που βλέπετε παρακάτω:

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

α) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών    

 1. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
 2. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 3. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

β) Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας    

 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 
 2. Πληροφορική

γ) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών            

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

α) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 1. Επιστήμες της Αγωγής         
 2. Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd   
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 
 4. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 
 5. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 
 6. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός

β) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

 1. Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα MA
 2. Σχεδιασμός Φωτισμού 
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

γ) Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας        

 1. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας
 2. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Msc
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων
 4. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
 5. Διαχείριση Αποβλήτων
 6. Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 7. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές 
 8. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
 9. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος
 10. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας
 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
 12. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 
 13. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών 
 14. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

δ) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 1. Διοίκηση Μονάδων Υγείας 
 2. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ (Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν προσφέρεται από το 2012-13 και μετά)
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
 4. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 5. Τραπεζική
 6. Master in Business Administration (MBA) (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

ε) Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

 1. Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων
 2. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 3. MSc in Enterprise Risk Management

 

Η συμμετοχή στην έκθεση είναι Δωρεάν αλλά η εγγραφή απαραίτητη

Για να κάνετε την εγγραφή σας ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Συμμετοχή στο Facebook Event του Spoudase Festival  και κοινοποίησή του (Going, Attend, Θα πάω + Share, Κοινοποίηση) 

 2. Follow στην σελίδα του Instagram

 3. Σχόλιο κάτω από αυτό το POST me tag δύο φίλων σας  και κοινοποίησή του

 4. Kάνε εγγραφή στην φόρμα συμμετοχής 

 5. Για να ισχύσει η συμμετοχή σας, θα πρέπει πλην των παραπάνω βημάτων να παρευρεθείτε στο Festival