Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Όλα τα Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Spoudase Festival

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει για 3η συνεχή χρονιά στο Spoudase Festival.

 Με έδρα την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι αφοσιωμένο στην παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση, διευρύνοντας τα εκπαιδευτικά του σύνορα από τη σύγχρονη πανεπιστημιούπολή του μέχρι και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη, προσφέροντας περισσότερα από 100 συμβατικά και εξ αποστάσεως προγράμματα, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού επιπέδου, σε περισσότερους από 11,500 φοιτητές από όλο τον κόσμο. Οι συμμετέχοντες  του Festival θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Πανεπιστήμιο, καθώς και για το πρόγραμμα σπουδών του. 

Γενικοί Στόχοι Ιδρύματος

  • Η προώθηση της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της εκπαίδευσης μέσα από τη διαδασκαλία και την έρευνα προς όφελος της κοινωνίας
  • Η καλλιέργεια, μετάδοση, εφαρμογή και διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων, και
  • Η παροχή διεθνώς αναγνωρισμένης, υψηλής ποιότητας προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, και άλλων προγραμμάτων σπουδών διεθνούς επιπέδου.

Προτεραιότητα του Πανεπιστημίου είναι να παρέχει στους σπουδαστές τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν:

(α) να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου μόρφωση να και αναπτύξουν κριτική σκέψη και επικοινωνιακές ικανότητες μέσα από τα μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών και τα γενικά μαθήματα επιλογής. Απόδειξη αυτού είναι οι εργασίες που εκπονούνται στη διάρκεια των σπουδών, που περιλαμβάνουν κριτικά δοκίμια, μελέτες, ατομικές και ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις, πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ., καθώς επίσης οι διάφορες διακρίσεις/έπαθλα/βραβεία που αποσπούν οι σπουδαστές μέσα από τη συμμετοχή τους σε πληθώρα συνεδρίων, κοινωνικών εκδηλώσεων κ.ά., και

(β) να αποκτήσουν τις απαιτούμενες για το επάγγελμά τους γνώσεις και δεξιότητες, που τους ενσταλάζονται μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, τα οποία, όπου αυτό ισχύει, οι καθηγητές απαιτούν από τους απόφοιτους να παρακολουθήσουν πριν εξασκήσουν το επάγγελμά τους. Απόδειξη ότι αυτό επιτυγχάνεται αποτελεί η έγκριση των προγραμμάτων σπουδών μας από επαγγελματικά σώματα όπως το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου, το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, το Επιστημονικό Τεχνολογικό Επιμελητήριο Κύπρου στην Αρχιτεκτονική, την Πληροφορική και τη Μηχανολολία, και των ACCA και ICAEW στη Λογιστική (με τις μέγιστες επιτρεπόμενες απαλλαγές). Με αυτές τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι σε θέση να επιτύχουν όχι μόνο στον μεσογειακό-ευρωπαϊκό χώρο αλλά και παγκοσμίως.

Προπτυχιακά - Bachelor Degrees

School of Business​

School of Education​

School of Humanities and Social Sciences

School of Law

Medical School

School of Sciences and Engineering

 

 

Μεταπτυχιακά - Master Degrees

School of Business

School of Education​

School of Humanities and Social Sciences

School of Law

Medical School

School of Sciences and Engineering

 

Εξ Αποστάσεως

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

 

 

 


Η συμμετοχή στην έκθεση είναι Δωρεάν αλλά η εγγραφή απαραίτητη

Για να κάνετε την εγγραφή σας ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Συμμετοχή στο Facebook Event του Spoudase Festival  και κοινοποίησή του (Going, Attend, Θα πάω + Share, Κοινοποίηση) 

  2. Follow στην σελίδα του Instagram

  3. Σχόλιο κάτω από αυτό το POST me tag δύο φίλων σας  και κοινοποίησή του

  4. Kάνε εγγραφή στην φόρμα συμμετοχής 

  5. Για να ισχύσει η συμμετοχή σας, θα πρέπει πλην των παραπάνω βημάτων να παρευρεθείτε στο Festival